Welcome to Liberate Life

Liberate Life

Ditt liv är ditt. Ditt att utforska. Ditt att leva. Ditt att befria.

Visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia grundar sig i Sobis ambition att göra en betydande skillnad för människor med sällsynta sjukdomar. Det är angeläget att driva utvecklingen framåt, uppmuntra och främja positiv förändring samt skapa bättre förutsättningar för personer med hemofili att kunna leva ett liv fullt av möjligheter.

Liberate Life är vårt långsiktiga arbete för alla med hemofili, deras familjer och vänner,
och vårdpersonalen omkring dem.

Vi är redo att ta ytterligare steg i att göra skillnad för personer med hemofili.
Vill du vara med?

Responsive banner

Sommaren 2018 startade vårt arbete med att kartlägga de utmaningar, mål, ouppfyllda behov, beteenden och uppfattningar som personer med hemofili har. Vi genomförde en omfattande etnografisk studie runtom i Europa, där vi följde vardagslivet hos personer med hemofili och deras familjer. Vi intervjuade även läkare, sjuksköterskor och andra experter.

Insikterna från studien ligger till grund för visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för ytterligare förbättrad behandling, samla in kunskaper och erfarenheter samt erbjuda det stöd vi kan ge och som krävs för att nå visionen.

Liberate Life picture of Mountain top

Var och en av oss har olika förutsättningar, drömmar, förmågor och möjligheter. Vad händer när du låter dina drömmar och din inre drivkraft avgöra vad som är möjligt? Vad händer när du hittar din sällsynta styrka, och använder den?

“Liberate Life” betyder olika saker för olika personer. Vad betyder det för dig?

Tillsammans kan vi inspirera och utbilda om de många nya möjligheter som finns för personer med hemofili.

Hur kan vi inspirera dig?

Val
Poll. Bild av man som sitter på ett biltak

Personer med hemofili ska kunna leva ett liv fullt av möjligheter. Det arbetar vi för och vi kommer snart att dela med oss av personliga berättelser. Tills dess kan du hitta mer information om att leva med hemofili på vår webbsida Hello Haemophilia. Vi ser fram emot att ha dig med i Liberate Life.

Liberate Life

Ditt liv är ditt. Ditt att utforska. Ditt att leva. Ditt att befria.

Visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia grundar sig i Sobis ambition att göra en betydande skillnad för människor med sällsynta sjukdomar. Det är angeläget att driva utvecklingen framåt, uppmuntra och främja positiv förändring samt skapa bättre förutsättningar för personer med hemofili att kunna leva ett liv fullt av möjligheter.

Liberate Life är vårt långsiktiga arbete för alla med hemofili, deras familjer och vänner,
och vårdpersonalen omkring dem.

Vi är redo att ta ytterligare steg i att göra skillnad för personer med hemofili.
Vill du vara med?

Responsive banner

Sommaren 2018 startade vårt arbete med att kartlägga de utmaningar, mål, ouppfyllda behov, beteenden och uppfattningar som personer med hemofili har. Vi genomförde en omfattande etnografisk studie runtom i Europa, där vi följde vardagslivet hos personer med hemofili och deras familjer. Vi intervjuade även läkare, sjuksköterskor och andra experter.

Insikterna från studien ligger till grund för visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för ytterligare förbättrad behandling, samla in kunskaper och erfarenheter samt erbjuda det stöd vi kan ge och som krävs för att nå visionen.

Liberate Life picture of Mountain top

Var och en av oss har olika förutsättningar, drömmar, förmågor och möjligheter. Vad händer när du låter dina drömmar och din inre drivkraft avgöra vad som är möjligt? Vad händer när du hittar din sällsynta styrka, och använder den?

“Liberate Life” betyder olika saker för olika personer. Vad betyder det för dig?

Tillsammans kan vi inspirera och utbilda om de många nya möjligheter som finns för personer med hemofili.

Hur kan vi inspirera dig?

Val
Poll. Bild av man som sitter på ett biltak

Personer med hemofili ska kunna leva ett liv fullt av möjligheter. Det arbetar vi för och vi kommer snart att dela med oss av personliga berättelser. Tills dess kan du hitta mer information om att leva med hemofili på vår webbsida Hello Haemophilia. Vi ser fram emot att ha dig med i Liberate Life.