När ditt barn börjar på förskola och skola

När ditt barn börjar på förskola och skola

Att öka kunskapen om hemofili hos dem som möter ditt barn i skolmiljön är viktigt.

För att hjälpa till att sprida information och kunskap har vi därför tagit fram en film i 2 delar som riktar sig till personal i förskola och skola.

Del 1: Fakta om hemofili

Del 2: Konkreta situationer som kan inträffa för barn med hemofili och vad man skall göra när dessa uppstår.

Denna film kan också fungera som stöd till dig som förälder och vårdgivare att diskutera hur man gör skolmiljön trygg och säker för ett barn med hemofili.

Filmen är framtagen i samarbete med Hemofilisjuksköterskan Malin Axelsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

NP-17395