Treatment possibilities

Behandlingsmöjligheter

Behandlingsmöjligheter

Om du har medelsvår eller svår hemofili behöver du behandling som anpassas individuellt utifrån sjukdomens svårighetsgrad, din ålder och andra faktorer som kan påverka. Målet med behandlingen är att minska både antalet blödningar och deras svårighetsgrad samt förhindra kort- och långsiktiga komplikationer vid blödning, som till exempel smärta och skador på lederna. Med en personligt anpassad behandling får du ett skydd som är skräddarsytt för dig och din livsstil.

Att behandla hemofili är en process som kräver en livslång insats både från dig, din familj och vårdpersonalen. Men tack vare stora framsteg inom forskningen kan du som lever med hemofili idag leva ett friskare liv med fler möjligheter än någon kunde föreställa sig för bara några år sedan.

tile

Kom ihåg – det är du som bestämmer
 

Oavsett om du behöver regelbunden hemofilibehandling för att förebygga blödningar (så kallad ”profylax”) eller om du behöver behandling vid behov, dvs. endast när blödningarna uppstår (så kallad ”on demand-behandling”)1, är det du och ditt vårdteam som avgör vilken behandling som passar bäst utifrån dina förutsättningar.

Därför är det viktigt att du får information om de olika behandlingsmöjligheterna.

Lär dig mer om din behandling

Anpassning av behandling

Få ut mer av besöket
på hemofiliavdelningen

Vill du veta mer
om hemofili?

Want to learn about haemophilia?

REFERENSER

1. Guidelines for the Management of Hemophilia General Care and Management of Hemophilia 1.6 Prophylactic factor replacement therapy). World Federation of Hemophilia. http://www1.wfh.org/publications/ files/pdf-1494.pdf. Last updated April 2013. Accessed June 2019 

NP-11312