changing treatments

Anpassning av behandling

Anpassning av behandling

Funderar du på om du ska åka ut och resa, börja ett nytt jobb eller spela den där fotbollsmatchen på lördag? Är du osäker på vilken hemofilibehandling som passar bäst för dig? Att välja behandling tillsammans med ditt vårdteam är ett stort beslut och för att hitta den som bäst passar dina behov krävs professionell hjälp. Oavsett hur du väljer att göra det är det viktigt att du och ditt team tillsammans ser till att du känner dig redo att ta ett beslut som du är trygg och nöjd med.

Tid för förändring?

 

Du behöver inte fortsätta med din nuvarande behandling om du inte tror att den är rätt för dig. Tala i så fall med ditt vårdteam om det finns en annan behandling som passar dina behov bättre. Ifall du gör det är du absolut inte ensam – de flesta personer med hemofili har bytt behandling vid någon tidpunkt i livet.1 Det är mycket lite som tyder på att det skulle finnas några särskilda problem vid byte från ett faktorkoncentrat till ett annat, men för säkerhets skull rekommenderas att du blir undersökt för utveckling av antikroppar efter ett byte.1,2,4 

image

Vad är inhibitorer?


Vad är inhibitorer och varför behöver du undersökas för dem vid byte av behandling? Inhibitorer är antikroppar‚ proteiner som normalt hjälper dig att bekämpa infektioner. Inhibitorer mot din faktorbehandling är inte önskvärda eftersom de kan minska effekten av behandlingen. Vi nämner dem här eftersom det finns en föreställning om att man ökar risken för att utveckla inhibitorer genom att byta behandling.

I verkligheten är risken för att utveckla inhibitorer beroende av många olika faktorer – där några över huvud taget inte har något med din behandling att göra.1 Som tidigare nämnt byter många personer sin hemofilibehandling under livets gång och för de allra flesta innebär inte det att inhibitorer utvecklas.1,4

The World Federation of Hemophilia (WFH) rekommenderar att personer med hemofili som byter till nya koagulationsfaktorer ska undersökas så att de inte utvecklar inhibitorer.4 Vill du veta mer om utveckling av inhibitorer vid byte av behandling ska du fråga din läkare.

För att få ut det bästa av livet är det viktigt att man känner sig trygg och bekväm med sin behandling. Om du funderar på möjligheten att byta behandling bör du diskutera detta med ditt vårdteam.3 Vårdteamet är också med och säkrar att processen kring bytet sker så säkert och smidigt som möjligt.3

 

image

Om du är det minsta bekymrad över behandlingssäkerheten kan det kanske hjälpa dig att veta lite mer om hur medicin och behandlingsmetoder blir godkända. Läs nedanstående avsnitt.

Alla etablerade behandlingsmetoder har gått igenom en mycket noggrann godkännandeprocess. Innan man överhuvudtaget överväger att godkänna en ny koagulationsfaktor ska den först gå igenom flera omgångar med laboratoriestudier och kliniska studier, som kan ta upp till tio år och i regel involverar minst 100 patienter med hemofili A och minst 40 patienter med hemofili B. Först när de olika studierna är avslutade kommer en oberoende läkemedelsmyndighet att värdera om behandlingen ska godkännas. Även efter att en behandling har godkänts kommer dess effekt och säkerhet att följas upp löpande allt eftersom behandlingen används av personer med hemofili. Behandlingen studeras även i flera omgångar av större studier där ännu fler patienter (minst 200) involveras.4, 7 Du kan alltså vara helt säker på att din behandling är grundligt undersökt för att bäst kunna hjälpa människor med ditt tillstånd.

Få ut mer av
ditt besök på hemofilicentret

Få ut mer av ditt besök
på hemofilicentret

1. Iorio I, Puccetto P, Makris M. Clotting factor concentrate switching and inhibitor development in hemophilia A. Blood. 2012 Jul 26;120(4):720–727.

2. Coppola A, Marrone E, Conca P, Cimino E, Mormile R, Baldacci E, et al. Safety of switching factor VIII products in the era of evolving concentrates: myths and facts. Semin Thromb Hemost. 2016 Jul;42(5):563–576.

3. Harrington C, Hay C, Vidler V, Dattani R, Heygate K. Switching factor products: selecting patients and managing the process. Journal of Haemophilia Practice 2014 May;1:24–29.

4. World Federation of Hemophilia. Guidelines for the management of haemophilia 2nd edition. 2012. Available at: https:// www1.wfh.org/publication/files/pdf-1472.pdf (accessed June 2019).

5. Hay CR, Palmer BP, Chalmers EA, Hart DP, Liesner R, Rangarajan S, et al. The incidence of factor VIII inhibitors in severe haemophilia A following a major switch from full-length to B-domain-deleted factor VIII: a prospective cohort comparison. Haemophilia. 2015 Mar;21(2):219-226.

6. European Medicines Agency. Guideline on the clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor VIII products EMA/CHMP/BPWP/144533/2009. 2011. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/WC500109692.pdf (accessed June 2019).

7. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor IX products EMA/CHMP/BPWP/144552/2009 Rev. 1, Corr. 1 *. 2015.

 

NP-11312