Terms of Use

Användarvillkor

Användarvillkor

Denna webbplats har utvecklats av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (hädanefter “Sobi”). Sobi tillhandahåller denna webbplats, inklusive information och material som finns på denna webbplats, förutsatt att du, användaren, accepterar dessa användarvillkor. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. När du öppnar eller använder denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor. Vänligen avstå från att använda denna webbplats om du inte samtycker till dessa användarvillkor. Nyttjandet av denna webbplats omfattas även av vår Integritetspolicy och Cookie Policy.

Ansvarsfriskrivning

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information. All medicinsk information är endast avsedd för informationsändamål och ersätter inte råd från läkare eller annan medicinsk personal. Vid specifika frågor angående ett medicinskt tillstånd bör medicinsk personal rådfrågas. Sobi anstränger sig för att säkerställa att all information och allt material på denna webbplats är korrekt, fullständig och aktuell, men lämnar emellertid inga representationer eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att programvara, verktyg eller länkar som tillhandahålls på eller genom användning av webbplatsen eller på någon webbplats eller webbplatser som är länkade till denna webbplats, är korrekta, aktuella, tillförlitliga eller fullständiga. Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt tillstånd”. Du bekräftar och samtycker till att du tar fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver sig Sobi uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller på annat sätt särskilda skador, förluster eller skador till följd av användning, oförmåga att använda eller på grund av att någon förlitat sig på denna information eller detta material. Sobi kan när som helst göra ändringar i informationen och materialet på denna webbplats utan att i förväg meddela detta.

Hyperlänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som underhålls av tredje part som Sobi inte har någon kontroll över. Alla länkar tillhandahålls enbart som en tjänst till våra besökare och Sobi har inget ansvar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Länkning och besök vid andra webbplatser via Sobis webbplats sker alltså helt på egen risk.

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till text, bilder och grafer) är upphovsrättsligt skyddat och är Sobis eller dess licensgivares exklusiva egendom. Information och material får endast kopieras och laddas ner för eget icke-kommersiellt bruk. All annan användning, inklusive men inte begränsat till, reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller försäljning, licensiering eller publicering av information eller material från denna webbplats, helt eller delvis, är uttryckligen förbjuden.

Varumärken

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen är registrerade eller oregistrerade varumärken och tillhör Sobi, dess licensgivare eller andra tredje parter. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera varumärken, logotyper och layoutobjekt i någon form utan ägarens skriftliga tillstånd.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att göra det möjligt för Sobi att samla in information om användarens användning av webbplatsen. Cookies är små bitar av information som lagras i användarens webbläsares minne. Sobi använder inte cookies för andra ändamål än de som beskrivs i avsnittet Användning av cookies. Läs mer om Sobis användning av cookies på denna webbplats i vår Cookie Policy.

Integritetspolicy

Sobi kan, om det är nödvändigt för Sobis berättigade intressen i syfte att göra det möjligt för användare att komma åt webbplatsen, samla in, använda och lagra olika typer av information som kan identifiera personer, så som namn, IP-adresser, e-postadresser och annan teknik på de enheter som används för att komma åt webbplatsen. Sobi kommer endast att använda användarens personuppgifter för det syfte de samlas in, inklusive bland annat för att möjliggöra åtkomst och användning av webbplatsen. Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i Integritetspolicyn.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor regleras av Svensk lag. 

Kontakt

Du kan kontakta Sobi genom att skicka e-post till info@sobi.com.