image

Hans utmaning är att nå högsta punkten av skogen Ravenbosch

- följ med!
image 

Möt Hans
Ålder: 54
Land: Nederländerna
Hemofili A
Utmaning: Nå högsta punkten av skogen Ravenbosch 

Möt Lienke
Ålder: 28
Land: Nederländerna
Roll under utmaning: Motivationscoach

image
Responsive banner

Det är möjligt att leva ett liv bortom hemofilin. 

Klicka här för att läsa mer om hur det är att leva med hemofili under livets olika skeden.

Hans utmaning är att nå högsta punkten av skogen Ravenbosch

- följ med!
image 

Möt Hans
Ålder: 54
Land: Nederländerna
Hemofili A
Utmaning: Nå högsta punkten av skogen Ravenbosch 

Möt Lienke
Ålder: 28
Land: Nederländerna
Roll under utmaning: Motivationscoach

image
Responsive banner

Det är möjligt att leva ett liv bortom hemofilin. 

Klicka här för att läsa mer om hur det är att leva med hemofili under livets olika skeden.