Privacy Policy

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att vi får använda den information du har tillhandahållit på följande sätt: 

Personuppgifter – vi får samla in personligt identifierbar information såsom namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser endast när du frivilligt lämnar dessa uppgifter eller de vidareförmedlas i samband med att du registrerar dig på webbplatsen eller på annat sätt frivilligt lämnar information till oss. En del av denna information kan handla om din hälsa och är därmed givetvis extra känslig.

Personuppgiftsansvarig – Swedish Orphan Biovitrum AB (”Sobi”) samlar in dina uppgifter i egenskap av databasens personuppgiftsansvariga. 
Så här använder vi dina personuppgifter – När du lämnar personuppgifter om dig själv bekräftar du, där detta är godkänt enligt nationell lagstiftning eller om du har samtyckt till att ta emot kommunikation från oss, att vi får använda uppgifterna för

 • att svara på dina förfrågningar
 • att öka vår servicenivå
 • att följa lokala lagar, exempelvis rapportera information om biverkningar
 • att ta emot jobbansökningar
 • våra egna administrativa ändamål och vår kvalitetssäkring
 • andra syften som kan finnas beskrivna på webbplatsen eller i mobila applikationer eller på annat sätt har avtalats mellan oss

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföring såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att ta emot marknadskommunikation från oss. 


Utlämnande av uppgifter – endast Sobi har tillgång till dina uppgifter. Vi kan använda tredje parter som databehandlare för att utföra forskning, behandla information eller underhålla webbplatser, innehåll eller program för egen räkning, men dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. 
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag. Du har alltid rätt att se dina egna data genom att skriva till följande e-postadress: privacy@sobi.com

Integritetspolicy

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att vi får använda den information du har tillhandahållit på följande sätt: 

Personuppgifter – vi får samla in personligt identifierbar information såsom namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser endast när du frivilligt lämnar dessa uppgifter eller de vidareförmedlas i samband med att du registrerar dig på webbplatsen eller på annat sätt frivilligt lämnar information till oss. En del av denna information kan handla om din hälsa och är därmed givetvis extra känslig.

Personuppgiftsansvarig – Swedish Orphan Biovitrum AB (”Sobi”) samlar in dina uppgifter i egenskap av databasens personuppgiftsansvariga. 
Så här använder vi dina personuppgifter – När du lämnar personuppgifter om dig själv bekräftar du, där detta är godkänt enligt nationell lagstiftning eller om du har samtyckt till att ta emot kommunikation från oss, att vi får använda uppgifterna för

 • att svara på dina förfrågningar
 • att öka vår servicenivå
 • att följa lokala lagar, exempelvis rapportera information om biverkningar
 • att ta emot jobbansökningar
 • våra egna administrativa ändamål och vår kvalitetssäkring
 • andra syften som kan finnas beskrivna på webbplatsen eller i mobila applikationer eller på annat sätt har avtalats mellan oss

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföring såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att ta emot marknadskommunikation från oss. 


Utlämnande av uppgifter – endast Sobi har tillgång till dina uppgifter. Vi kan använda tredje parter som databehandlare för att utföra forskning, behandla information eller underhålla webbplatser, innehåll eller program för egen räkning, men dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. 
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag. Du har alltid rätt att se dina egna data genom att skriva till följande e-postadress: privacy@sobi.com